!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

09-191 Fireplace

Описание: модел 7383, разположена на права стена.

Моделът включва горивна камера с призматично стъкло

Материали на заданието: БВК+ гранит/мрамор