!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

09-268 Fireplace

Описание: модел 7097- модифициран

Моделът включва горивна камера с ъглово стъкло

Материали на заданието: МЛК, тухли и дървена греда