!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

15-029 Fireplace

Описание: модел 7500 модифициран.

Моделът включва горивна камера с право стъкло, модел 6769-00-Invicta (France)

Материали на заданието: БВК, Джаоло Тропикал и дърво