!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

15-048 Fireplace

Описание: модел 6204

Моделът включва горивна камера с право стъкло модел 7885 Deville (France)

Материали на заданието: БВК+ Черен гранит