!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

15-063 Fireplace

Описание: модел 7020, разположена на права стена.

Моделът включва горивна камера с право стъкло модел 6274 Invicta (France)

Материали на заданието: БВК+ Емералд Пърл