!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

15-171 Fireplace

Описание: облицовка модел 3100

Моделът включва горивна камера с право стъкло модел 6211 Invicta (France)

Материали на заданието: Гнайс, туфа, дърво, стъклени полици.