!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

16-169 камина

Описание: облицовка за камина,  модел с референция 6204 модифицирана

Моделът включва печка на дърва с референция: 6478-44 Kaori Invicta (Франция)

Материали на заданието: Мрамор Брекча Сардо и мрамор Емперадор Дарк