!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

17-094 Fireplace

Описание: модел 7150 модиф.

Моделът включва горивна камера с право стъкло модел 6271-45 Invicta (France)

Материали на заданието: Туфа, тухли и дърво