!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

19-023 Fireplace

Описание: модел 3106, разположена на права стена.

Моделът включва горивна камера с право стъкло модел 6280 Invicta (France)

Материали на заданието: БВК, мрамор Брекча Сардо