!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

19-038 Fireplace

Описание: модел 1204, разположена към ъгъл

Моделът включва горивна камера PTH-75 ъглова

Материали на заданието:  Верде Бахия, Светъл Травертин и Гнайс