!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-025 Fireplace

Описание: модел 3203

Моделът включва горивна камера с право стъкло модел 9274 Invicta (France)

Материали на заданието: гранит Ледър