!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-072 Fireplace

Описание: модел 7383 модифицирана.

Моделът включва горивна камера с три стъкла, модел 6769-03 Invicta (France)

Материали на заданието: Туфа, Мултиколор