!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-076 Камина

Описание: разположена на ъгъл

Моделът е за горивна камера с право стъкло

Материали на заданието: Туфа, гранит Джаоло Калифорния