!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-077 Fireplace

Описание: модел 7554, разположена на права стена.

Моделът включва горивна камера с право стъкло, с повдигане, модел 6876 Invicta (France)

Материали на заданието: БВК, Емералд Пърл