!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
Цените на Техникал подлежат на промени-НОВИ цени в сила от 15.08.2022 г.

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-077 Камина

Описание: модел 7554, разположена на права стена.

Моделът включва горивна камера с право стъкло, с повдигане, модел 6876 Invicta (France)

Материали на заданието: БВК, Емералд Пърл