!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

04-213 Барбекю

Описание: модел 7500 по задание, според мястото на клиента – разположение към ъгъл, тип огнище – може да се пали огън.

Допълнително се поставя скара за печене и стойка за настройване на височината.

Материали на заданието: Врачански варовик и червени огнеупорни тухлички.