ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

BBQ 04-213

Описание: модел 7500 по задание, според мястото на клиента – разположение към ъгъл, тип огнище – може да се пали огън.

Допълнително се поставя скара за печене и стойка за настройване на височината.

Материали на заданието: Врачански варовик и червени огнеупорни тухлички.