!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
!!! Цените на Kratki са в процес на корекция !!!
!!! От 01.06. Invicta повишава цените на чугунените камери и печки с 15%, а на стоманените по индивидуална калкулация. Поръчки до 01.06 ще се правят по досегашните цени!!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

04-213 BBQ

Описание: модел 7500 по задание, според мястото на клиента – разположение към ъгъл, тип огнище – може да се пали огън.

Допълнително се поставя скара за печене и стойка за настройване на височината.

Материали на заданието: Врачански варовик и червени огнеупорни тухлички.