!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
!!! Цените на Kratki са в процес на корекция !!!
!!! От 01.06. Invicta повишава цените на чугунените камери и печки с 15%, а на стоманените по индивидуална калкулация. Поръчки до 01.06 ще се правят по досегашните цени!!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-076 Fireplace

Description: разположена на ъгъл

Моделът е за горивна камера с право стъкло

Project materials: Туфа, гранит Джаоло Калифорния