!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
!!! Цените на Kratki са в процес на корекция !!!
!!! От 01.06. Invicta повишава цените на чугунените камери и печки с 15%, а на стоманените по индивидуална калкулация. Поръчки до 01.06 ще се правят по досегашните цени!!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

20-077 Fireplace

Description: модел 7554, разположена на права стена.

Моделът включва горивна камера с право стъкло, с повдигане, модел 6876 Invicta (France)

Project materials: БВК, Емералд Пърл