!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Design 6204

logo sekasta small

Facing for a fireplace or an open-fire in a classic design.

Изработена от масивен камък – варовик, травертин или мрамор в комбинация с мрамор или гранит.

Разположение на права стена.

The model is presented with a woodburning combustion chamber с право стъкло.

Класическа надстройка следваща линията на камината.

Моделът може да бъде изработен в комбинация от различни материали – варовик, туфа, травертин или мрамор и гранит, както и да бъде адаптиран към специфичността на мястото.

View - ONE FACE
Style - CLASSIC

Description:

View - ONE FACE
Style - CLASSIC
Разположение - Разположение НА ПРАВА СТЕНА, Разположение НА ЪГЪЛ, Разположение КЪМ ЪГЪЛ, Разположение ВГРАДЕНА
You may also like: