!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Design 7079

logo sekasta small

Facing for a fireplace or an open-fire in a traditional design with rustic elements.

Изработена в комбинация от гладък и нарязан-реден “на око” камък – врачански варовик, туфа и гнайс с тухлички и дървена греда.

Angular placement.

Моделът е представен с горивна камера с право стъкло.

Класическа надстройка следваща линията на камината.

Моделът може да бъде изработен в комбинация от различни материали – варовик, туфа, травертин или мрамор и гранит, както и да бъде адаптиран към специфичността на мястото.

View - ONE FACE
Style - TRADITIONAL

Description:

View - ONE FACE
Style - TRADITIONAL
Placement - ANGULAR
You may also like: