!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
Цените на Техникал подлежат на промени-НОВИ цени в сила от 15.08.2022 г.

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Design 7187

logo sekasta smallОблицовка за камина в модерен дизайн.

Изработена от масивен камък – Врачански варовик в комбинация с мрамор или гранит и тухлички.

Разположение на права стена.

The model is presented with a woodburning combustion chamber с право стъкло.

Дизайнерска надстройка следваща линията на камината.

Моделът може да бъде изработен в комбинация от различни материали – варовик, туфа, травертин или мрамор и гранит, както и да бъде адаптиран към специфичността на мястото.

View - ONE FACE
Style - CONTEMPORARY

Description:

View - ONE FACE
Style - CONTEMPORARY
Placement - STRAIGHT WALL
You may also like: