ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Design 7309

logo sekasta small

Facing for a fireplace or an open-fire in a classic design.

Изработена от масивен камък – Врачански варовик

Разположение на права стена.

Вариант за горивна камера с право стъкло.

Класическа надстройка следваща линията на камината.

Моделът може да бъде изработен в комбинация от различни материали – варовик, туфа, травертин или мрамор и гранит, както и да бъде адаптиран към специфичността на мястото.

View - ONE FACE
Style - CLASSIC

Description:

View - ONE FACE
Style - CLASSIC
Placement - STRAIGHT WALL
You may also like: