!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Design 7580

logo sekasta small

Облицовка за камина в изчистен модерен дизайн.

Изработена от масивен камък – варовик, травертин или мрамор  в комбинация с  мрамор или гранит.

Разположение на права стена.

The model is presented with a woodburning combustion chamber с призматично стъкло.

Класическа надстройка следваща линията на камината.

Моделът може да бъде изработен в комбинация от различни материали – варовик, туфа, травертин или мрамор и гранит, както и да бъде адаптиран към специфичността на мястото.

View - ONE FACE

Description:

View - ONE FACE
Placement - STRAIGHT WALL
You may also like: