!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

19-032 Камина

Описание: модел по задание 1204, разположен на права стена. Изпълнението е без дърварник в основата, но има функционална ниша със стъклени етажерки.

Моделът включва горивна камера Invicta 650 корнър – модел 6263 / 6264.

Материали на заданието: Врачански камък и мрамор Брекча Сардо

2019-032