!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
Предлаганите продукти на KRATKI подлежат на промени

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Гаранционни условия

СЕКАСТА поддържа гаранцията, която дава производителя само за:

  • продуктите закупени и монтирани от СЕКАСТА
  • или закупени и монтирани  съгласно правилата на професията и указанията на производителя.