!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена от производителя !!! !!! Цените на Кратки са в процес на промяна !!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Гаранционни условия

СЕКАСТА поддържа гаранцията, която дава производителя само за:

  • продуктите закупени и монтирани от СЕКАСТА
  • или закупени и монтирани  съгласно правилата на професията и указанията на производителя.