!!! Посочените цени подлежат на промени след корекция подадена ни от производителя !!!
!!! Цените на Kratki са в процес на корекция !!!
!!! От 01.06. Invicta повишава цените на чугунените камери и печки с 15%, а на стоманените по индивидуална калкулация. Поръчки до 01.06 ще се правят по досегашните цени!!!

ТЪРСЕНЕ...
Generic filters

Гаранционни условия

СЕКАСТА поддържа гаранцията, която дава производителя само за:

  • продуктите закупени и монтирани от СЕКАСТА
  • или закупени и монтирани  съгласно правилата на професията и указанията на производителя.