Наименование
модел 6201
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове