Наименование
модел 6203
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове