Наименование
модел 7092
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове