Наименование
модел 7109
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове