Наименование
модел 7149
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове