Наименование
модел 7170
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове