Наименование
модел 7172
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове