Наименование
модел 7183
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове