Наименование
модел 7185
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове