Наименование
модел 7189
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове