Наименование
модел 7190
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове