Наименование
модел 7194
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове