Наименование
модел 7195
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове