Наименование
модел 7196
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове