Наименование
модел 7197
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове