Наименование
модел 7198
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове