Наименование
модел 7267
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове