Наименование
модел 7269
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове