Наименование
модел 7561
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове