Наименование
модел 7594
Производител
Секаста (България)
Прикачени
файлове