Наименование
2019-002 rab
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера – Комфорт-1

обл.дизайн – 3100 по проект

материали – врачански камък и черен мрамор

Прикачени
файлове