Наименование
2019-003 rab
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера – 6370-46 Призма

обл.дизайн – 7381 по проект

материали – туфа и мрамор Рейнфорест Браун

Прикачени
файлове