Наименование
2019-003 vars01
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера Инвикта – модел 6370-46 призма

обл.дизайн – 7183 по проект

материали – туфа + мрамор РейнФорест Браун