Наименование
2019-087 rab
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера Инвикта 700 – модел 6274

обл.дизайн – 7512 по проект

материали – Травертин светъл и Ноче

Прикачени
файлове