Наименование
2019-089 vars
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера Seguin 700

вар00-1 / обл.дизайн – 3300 по проект

материали – врачански варовик + мрамор Емперадор Дарк

вар01 / обл.дизайн – 6207 по проект

материали – врачански варовик + мрамор Емперадор Дарк + мозайка Беж