Наименование
2019-097 var01-2
Производител
Секаста-19
Описание

горивна камера Техникал  – модел ПанТерм-75 корнър

обл.дизайн – 7565 по проект

материали – черен гранит и реден камък